Tenilo

Planerings- och uppföljningssystem för boenden.

Tenilo är en del av Allevi, som erbjuder molnbaserade lösningar till Sveriges vård- och omsorgssektor. Tenilo är byggt för att passa verksamheten på boenden inom omsorgen.

En helhetslösning av digital kommunikation. Logotyp, hemsida, designsystem och foto. Sajt i WordPress där grundstrukturen följer tidigare framtagen layout inom Allevi – smidigt, effektivt och snyggt.

Uppdragsgivare: Allevi Group AB
Samarbetspartner: FE26

FotoIdentitetWebb

Se mer