WellbCompany

Flyttar fokus från behandling till prevention.

WellbCompanys mission är att bryta den negativa trenden av psykisk ohälsa i samhället. Det är dags att flytta fokus från behandling till prevention. Den avgörande skillnaden är att WellbCompany fokusera på välmående och psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa.

En helhetslösning av digital kommunikation och tryckt material. Logotyp, hemsida, kurslitteratur och en levande Brand Portal. Det är här bara början på något stort.

Uppdragsgivare: WellbCompany AB
Samarbetspartner: FE26

IdentitetTryckWebb

Se mer